ByggUp AS

ByggUp er et trappefirma som i hovedsak prosjekterer og monterer trapper i Oslo omegn.

Kundecase: ByggUp AS

Type virksomhet: Trappeleverandør

Om firma

ByggUp er et trappefirma som i hovedsak prosjekterer og monterer trapper i Oslo omegn. Selv om de holder til på Blaker leverer de også ferdig monteringssett over hele landet. Firma har erfaring fra 2011 med finsnekring og montasje, hvor riktig og god dokumentasjon og oppfølging er uunnværlig. I den forbindelse har de fått være med på utviklingen av AppUp.

Behov

En trapp er ikke bare en trapp, den er også et viktig møbel for veldig mange og et knutepunkt mellom ulike plan. Derfor er det vesentlig at denne blir utført riktig fra første kundebesøk til siste ferdigstillelse og overlevering. Sjekklister, dokumentasjon med bilder og tekst, avvikshåndtering og timeføring med ryddige og oversiktlige rapport har blitt essensielt for leveransene. Her er AppUp gull verdt, da det har vært viktig for ByggUp å ha et verktøy som er lett å bruke.

På hvilke områder i bedriften blir AppUp brukt i dag?

ByggUp har lagt opp sitt system slik at hver leveranse får sitt unike prosjekt med tilhørende oppgaver. Oppgavene flyttes deretter fra de som er ansvarlig for salg gjennom hele arbeidskjeden helt frem til ferdig montering og levering. Dermed har vi full oversikt, med alle ansvarlige og deres dokumentasjon underveis i leveransen. Det er med andre ord et system som dekker behovet fra A til Å og som er nyttig på svært mange forskjellige måter.

Hva har vært mest verdifullt for dere?

For ByggUp har det mest verdifulle vært at vi til enhver tid har full oversikt og status på våre leveranser. I tillegg har vi god kontroll på eventuelle avvik eller reklamasjoner, som det er viktig for oss å få ryddet opp i. Ikke minst er det essensielt at systemet er oversiktlig og enkelt i bruk, med gode verktøy for avviksrapportering og lukking av avvik.

Hvordan har dere opplevd implementeringen av AppUp?

Implementering av et nytt dataverktøy er alltids spennende. Når man så ser nytten av verktøyet i videre samtaler og dialog internt, så blir det helt av seg selv en naturlig del av arbeidshverdagen for alle oss i ByggUp.

Kost/nytten av et slik verktøy har flere sider. Den ene rent arbeidsmessig med utrolig mye spart tid på dokumentasjon og rapportering. En annen side vil være kvalitetssikring,  kundeservice, reklamasjonshåndtering og avvikshåndtering.

ByggUp mener absolutt at AppUp generelt vil være et fantastisk verktøy for de fleste typer virksomheter.